artykuł nr 1

Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Załączniki:
informacja74 KB
artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.

Załączniki:
informacja363 KB
artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.

Załączniki:
Informacja69 KB