artykuł, nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15 czerwca 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RIOŚ.6220.3.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-06-30

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 stycznia 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RGK.6220.7.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr ewid. 563/2, w obrębie Nowy Ochędzyn, gm. Sokolniki".

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 stycznia 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu  decyzji znak: RGK.6220.7.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr ewid. 563/2, w obrębie Nowy Ochędzyn, gm. Sokolniki".

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 grudnia 2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładu produkcji mebli wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kopaniny na działkach nr - 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 obręb Kopaniny"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 grudnia 2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładu produkcji mebli wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kopaniny na działkach nr - 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 obręb Kopaniny"

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 29 października 2021r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 24,0 m3/h oraz nawadnianie gruntów o powierzchni 55 458,0 m2

Załączniki:
Decyzja734 KB
Obwieszczenie53 KB
artykuł nr 5

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLEY Nr WR4410B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 321  w Walichnowach