artykuł, nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 19 lipca 2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RGK.6220.2.11.2021 z dnia 19 lipca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-08-02

artykuł, nr 2

00 Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 4 maja 2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RIOŚ.6220.6.2022 z dnia 4 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-05-18

artykuł, nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 19 kwietnia 2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RIOŚ.6220.13.2022 z dnia 19 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-05-03

artykuł, nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 6 lutego 2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RIOŚ.6220.15.2022 z dnia 3 lutego 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-02-20

artykuł, nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 grudnia 2022 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: RIOŚ.6220.12.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-12-26