artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLEY Nr WR4410B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 321  w Walichnowach