artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z dnia 16.01.2020 r

Zarządzenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2020 roku