artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Sokolniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2021 roku