artykuł nr 1

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

ul. Parkowa 6 lok. 3

98-420 Sokolniki

tel. 627846190

e-mail: gops@sokolniki.pl