artykuł nr 1

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

UCHWAŁA NR V/38/19
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Statut209 KB