artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego

Katarzyna Krzyżanowska
tel. 627845107

Referat Organizacyjny
Łukasz Zychla
tel. 627845159

Referat Finansów i Podatków

Małgorzata Okoń
tel. 627845166
 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Jolanta Cieśla
tel. 627846101