artykuł nr 1

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach