artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Sokolnikach

W celu złożenia elektronicznego wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach należy skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Sokolnikach z dopiskiem "Dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach".