artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/201141 KB