artykuł nr 1

Kontrole wewnętrzne w 2011 roku

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 listopada 2011 r Kontrola stanu technicznego estetycznego użyteczności publicznej stanowiącego własność Gminy Sokolniki – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach 23.11.2011r Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011