artykuł nr 1

Kontrole wewnętrzne w 2012 roku

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sokolniki Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy Sokolniki podjętych w 2011 roku i realizacji umów z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku 17.04.2012r Protokół
2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sokolniki

Kontrola zarządzeń Wójta Gminy Sokolniki wydanych w 2011 roku.

Załatwienie i zasadność skarg i wniosków zarejestrowanych w 2011 roku

17.05.2012 Protokół
3.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sokolniki

Kompleksowa kontrola Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach 25.09.2012 r -
27.09.2012r
Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011