artykuł nr 1

Audyty w 2011 roku

Lp.
Oznaczenie audytora Zakres przedmiotowy przeprowadzonego audytu
Termin przeprowadzenia audytu Zapis z przeprowadzonego audytu
1. ALPHA Tomasz Zaremba Poznań
  1. Planowanie i realizacja bieżących wydatków budżetowych Urzędu Gminy w Sokolnikach
  2. Procedury zbycia mienia komunalnego w Gminie Sokolniki
  3. Prawidłowość procedur udzielania zamówień publicznych powyżej 14.000 euro
11.04.2011r – 17.05.2011r Sprawozdanie
 
2. Agata Karbownik Audyt wewnętrzny w pięciu jednostkach oświatowych 7.07.2011 – 19.12.2011r Sprawozdanie

 

Dostępne kategorie:
2012
2011