artykuł nr 1

Audyty 2012

Lp.
Oznaczenie audytora Zakres przedmiotowy przeprowadzonego audytu
Termin przeprowadzenia audytu Zapis z przeprowadzonego audytu
1. Agata Karbownik Analiza kompleksowa poboru, naliczania, egzekwowania podatków i opłat za 2011 rok

1.08.2012r-14.02.2013r

Sprawozdanie

 

Dostępne kategorie:
2012
2011