artykuł nr 1

Kontrole wewnętrzne w 2013 roku

Lp.Oznaczenie organu kontrolnegoZakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroliTermin przeprowadzenia kontroliZapis z przeprowadzonej kontroli
1.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola w zakresie:
- pozyskiwania księgozbioru i dostępności zbiorów,
- działalności kulturalnej,
- gospodarności i celowości wykorzystania środków finansowych w 2012 roku
19.02.2013r-20.02.2013rProtokół
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w zakresie:
- gospodarowania finansami,
- dokumentacji związanej z organizacją jednostki.
19.03.2013r-20.03.2013rProtokół
3.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie w zakresie:
- gospodarowania finansami,
- dokumentacji związanej z organizacją placówki,
- zarządzanie majątkiem.
16.04.2013r – 17.04.2013rProtokół
4.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola Zespołu Szkół w Pichlicach w zakresie:
- gospodarowania finansami,
- dokumentacji związanej z organizacją placówki,
- zarządzanie majątkiem.
20.05.2013Protokół
5.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola w Referacie Infrasrtuktury technicznej i Ochrony Środowiska w zakresie:
- zadania "Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek"
- zadania "Budowa linii wodociągowej Walichnowy ulica Zacisze"
- zadania "Budowa linii wodociągowej wraz z przyłączem na odcinku Prusak-Walichnowy"
- zadania "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń edukacyjnych na pokoje noclegowe na poziomie I piętra wraz z budową wiatrołapu w części budynku Zespołu Szkół w Pichlicach"
23.09.2013Protokół
6.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola Zespołu Szkół w Walichnowach w zakresie:
- gospodarowania finansami,
- dokumentacji związanej z organizacją placówki,
- zarządzanie majątkiem.
21.10.2013Protokół
7.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach w zakresie:
- gospodarowania finansami,
- dokumentacji związanej z organizacją placówki,
- zarządzanie majątkiem.

18.11.2013

Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011