artykuł nr 1

Kontrole wewnętrzne w 2014 roku

Lp.Oznaczenie organu kontrolnegoZakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroliTermin przeprowadzenia kontroliZapis z przeprowadzonej kontroli
1.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKompleksowa kontrola Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach w zakresie:
- sposobu przekazania w zarząd obiektów i mienia ruchomego GOKSiT w Sokolnikach,
- uregulowania płatności przez podmioty zalegające w stosunku do GOKSiT w Sokolnikach.
18.02.2014rProtokół
2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKontrola w Zespole Szkół w Tyblach w zakresie:
- gospodarowania finansami,
- dokumentacja organizacyjna placówki,
- zarządzanie majątkiem.
6.06.2014r

Protokół

3.Komisja Rewizyjna Rady Gminy SokolnikiKontrola w Referacie infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska urzędu w zakresie:
- realizacji inwestycji gminnych ujętych w budżecie gminy na 2013 i 2014 rok;
- umów dot prowadzonych inwestycji.

22.10.2014r

Protokół

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011