artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty bądź udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Załączniki:
Załącznik144 KB
Załącznik221 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej DE MINIMIS 2014

Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej DE MINIMIS 2014

Załączniki:
Sprawozdanie 2014 r.16 KB