artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2019 - 2024

Sołectwo Bagatelka – Sołtys Elżbieta Markiewicz

artykuł nr 2

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2015 - 2019

Sołectwo Bagatelka – Sołtys Elżbieta Markiewicz

artykuł nr 3

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Bagatelka -Sołtys Markiewicz Jan