artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Kopaniny w kadencji 2019-2024:

1. Kopacki Bogdan

2. Kucharski Adam

3. Szmorhaj Beata

4. Szmorhaj Krzysztof

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Kopaniny w kadencji 2015-2019

  1. Bogdan Kopacki
  2. Zdzisław Krokowski
  3. Adam Kucharski
artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Kopaniny w kadencji 2010-2014

  1. Alicja Biela
  2. Adam Kucharski
  3. Wiesława Kopacka