artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2019 - 2024

Sołectwo Pichlice – Sołtys Sylwester Kowalczyk

artykuł nr 2

Organ Wykonawczy w sołectwie w kadencji 2015 - 2019

Sołectwo Pichlice - Sołtys Kowalczyk Sylwester

artykuł nr 3

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Pichlice - Sołtys Kowalczyk Sylwester