artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2019 - 2024

Sołectwo Ryś – Sołtys Magdalena Klatka

artykuł nr 2

Organ Wykonawczy w sołectwie w kadencji 2015 - 2019

Sołectwo Ryś - Sołtys Klatka Magdalena

artykuł nr 3

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Ryś - Sołtys Sadowska Magdalena