artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Ryś w kadencji 2019-2024:

1. Tyczka Andrzej

2. Waligóra Anna

3. Siemicki Zbigniew

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Ryś w kadencji 2015-2019

  1. Zbigniew Siemicki
  2. Andrzej Tyczka
  3. Anna Waligóra
artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Ryś w kadencji 2010-2014

  1. Ewa Oszczęda
  2. Bernard Kołodziej
  3. Hieronim Samulski