artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2019 - 2024

Sołectwo Stary Ochędzyn – Sołtys Wojciech Fryziel

artykuł nr 2

Organ Wykonawczy w sołectwie w kadencji 2015 - 2019

Sołectwo Stary Ochędzyn - Sołtys Frąsiak Ewa

artykuł nr 3

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Stary Ochędzyn - Sołtys Frąsiak Ewa