artykuł nr 1

Statut

Statut Sołectwa Tyble

Załączniki:
Załącznik - Statut25 KB
artykuł nr 2

Statut Sołectwa Tyble

Uchwała Nr XXX/219/10
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tyble

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/219/10422 KB