artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Tyble w kadencji 2019-2024:

1. Gasztych Krystian

2. Gatkowska Justyna

3. Juszczak Mirosław

4. Mielczarek Zenon

5. Nowicki Zdzisław

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Tyble w kadencji 2015-2019

  1. Krystian Gasztych
  2. Zenon Mielczarek
  3. Roman Mrugała
artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Tyble w kadencji 2010-2014

  1. Zofia Szymczak
  2. Zenon Mielczarek
  3. Roman Mrugała