artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Walichnowy w kadencji 2019-2024:

1. Pieprzyk Andrzej

2. Samulski Alojzy

3. Jędrzejczyk Dariusz

4. Olej Ryszard

5. Szkudlarek Radosław

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Walichnowy w kadencji 2015-2019

  1. Agnieszka Gnych
  2. Andrzej Piskuła
  3. Aloizy Samulski
  4. Radosław Szkudlarek
  5. Agnieszka Wójciak
artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Walichnowy w kadencji 2010-2014

 

  1. Janina Tomczak
  2. Marek Strzelczyk
  3. Alojzy Samulski
  4. Witold Redes
  5. Grzegorz Kowalczyk