artykuł nr 1

Rada Sołecka w kadencji 2019 - 2024

Rada Sołecka Sołectwa Wiktorówek w kadencji 2019-2024:

1. Kubiak Halina

2. Madziała Dawid

3. Nielubiak Halina

4. Obarek Zdzisława

artykuł nr 2

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Wiktorówek w kadencji 2015-2019

  1. Bogdan Fras
  2. Waldemar Łużyński
  3. Halina Nielubiak
artykuł nr 3

Rada Sołecka w kadencji 2010-2014

Rada Sołecka Sołectwa Wiktorówek w kadencji 2010-2014

  1. Waldemar Łużyński
  2. Remigiusz Czop
  3. Aldona Trzeciak