artykuł nr 1

Statut

Statut Sołectwa Zdzierczyzna

Załączniki:
Załącznik - Statut25 KB
artykuł nr 2

Statut Sołectwa Zdzierczyzna

Uchwała Nr XXX/222/10
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdzierczyzna

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/222/10 445 KB