artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku na podstawie art.122 ust.11 ustawy Prawo Oświatowe

Załączniki:
Wykaz63 KB