artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1/1 etat ( Planowany termin zatrudnienia : Luty 2021 r.)

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, zatrudni kandydata na stanowisko pracownika socjalnego.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY