artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na dostawę opału na sezon grzewczy 2021/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę opału na sezon grzewczy 2021/2022

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę opału

Zapytanie ofertowe na dostawę opału na sezon grzewczy 2020/2021 dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach