artykuł nr 1

Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, projektowanie przez Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś, Gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, województwo łódzkie. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do budowy infrastruktury, o której mowa w PFU, wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z nadzorem autorskim projektanta i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2024/BZP 00236597/01 z dnia 08.03.2024 r66 KB
Zmiana terminu zawarcia umowy127 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej147 KB
Informacja z otwarcia ofert139 KB
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania110 KB
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3162 KB
Wyjaśnienia Nr 2 do treści SWZ z dnia 29.01.2024 r. 160 KB
Sprawozdanie z badań wody surowejMB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024/BZP 0004127/01 z dnia 16.01.2024 r.42 KB
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1239 KB
Zal nr 1 do umowy - wersja z dnia 16.01.2024 r43 KB
Zmiana treść SWZ i ogłoszenia nr 1144 KB
Zał. nr 4 do Wyjaśnień treści SWZ - dokumentacja z odwiertu studni głebinowejMB
Zał nr 3 do Wyjaśnień treści SWZ - projekt techniczny (część budowlana)MB
Zał nr 2 do Wyjaśnień treści SWZ - projekt techniczny i dokumentacja konsecyjna10 MB
Zał nr 1 do Wyjaśnień treści SWZ nr 1 - operat wodnoprawny11 MB
Ogłoszenie o zamówieniu 2024/BZP 00009885/01 z dnia 04.01.2024 r.134 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia475 KB
Zał nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno - UżytkowyMB
Zał nr 1 do umowy42 KB
Zał nr 2 do SWZ - projekt umowy87 KB
Zał nr 3 do SWZ - formularz ofertowy54 KB
Zał nr 4 do SWZ - oświadczenie wstępne Wykonawcy53 KB
Zał nr 5 do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby49 KB
Zał nr 6 do SWZ - wykaz robót49 KB
Zał nr 7 do SWZ - wykaz osób48 KB
Zał nr 8 do SWZ - oświadczenie o udostępnieniu zasobów48 KB
Zał nr 9 do SWZ - oświadczenie Wykonawców48 KB
artykuł nr 2

Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki :Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach"

Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki :Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach"