artykuł nr 1

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo -...

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zagospodarowanie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Sokolniki - dostawa sztucznego lodowiska wraz z montażem, zadaszeniem i maszyną do konserwacji lodu (używaną)
artykuł nr 3

Sprzedaż gruntów w Ochędzynie Nr działki 196/16

Sprzedaż gruntów w Ochędzynie Nr działki 196/16
artykuł nr 4

SIWZ - Rozbudowa stacji wodociągowej z ujęciem...

SIWZ - Rozbudowa stacji wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokolniki - zakup i montaż stalowego zbiornika retencyjnego wody oraz zestawu pompowego. Przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 Euro
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 Euro na...

Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 Euro na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Ochędzynie.