artykuł nr 16

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE GMINY SOKOLNIKI - DOSTAWA CIĄGNIKA Z PRZYCZYNĄ DO PRZEWOZU OSÓB”
artykuł nr 17

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE GMINY SOKOLNIKI – DOSTAWA ARTYKUŁÓW WYSPOSAŻENIA PARKÓW ZABAW, SPRZĘTU SPORTOWEGO, SPRZĘTU AGD, MEBLI, ZASTAWY STOŁOWEJ I KUCHEN