artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi...

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 1394 położonej we wsi Sokolniki, obręb geodezyjny 0001 Sokolniki , z nieruchomościami: 1444,1393,1395
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia placów zabaw

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia placów zabaw

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej

Wykonanie usługi - odbiór i przekazanie do recyklingu folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Sokolniki

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe - opracowanie analizy w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi geodezyjnej

Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości