artykuł nr 1

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Sokolnikach.

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Sokolnikach konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Instrukcja zakładania i korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie https://epuap.gov.pl/.

2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, jest opublikowana w systemie ePUAP.
Adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP

Przejdź do ESP Urzędu Gminy w Sokolnikach:

epuap

3. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
XLS, XSLX, ODS
GIF, TIF, JPG, PNG 

4. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216)