artykuł nr 1

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

Załączniki:
Formularz114 KB
Karta Usługi58 KB
artykuł nr 2

Udzielenie ulgi inwestycyjnej

Udzielenie ulgi inwestycyjnej

Załączniki:
Formularz114 KB
Karta Usługi62 KB
artykuł nr 3

Pobór podatku rolnego od osób prawnych

Pobór podatku rolnego od osób prawnych

artykuł nr 4

Naliczanie i pobór podatku rolnego od osób fizycznych

Naliczanie i pobór podatku rolnego od osób fizycznych

artykuł nr 5

Ustalenie i pobór podatku od środków transportowych

Ustalenie i pobór podatku od środków transportowych