artykuł nr 6

Wydawanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 7

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

artykuł nr 8

Przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom

Przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom

Załączniki:
Karta usługi58 KB
artykuł nr 9

Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

artykuł nr 10

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości