artykuł nr 1

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

INFORMACJA W SPRAWIE  REALIZACJI UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Sokolnikach udostępnia swoje usługi dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobami uprawnionymi" za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się:

  • poczta elektroniczna – ug@sokolniki.pl - na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.,
  • faks: +(62) 78 45 194 ,
  • Platforma e-Usług Publicznych ESP

Ponadto osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Sokolnikach może skorzystać z pomocy przeszkolonej osoby:

- polskiego języka migowego (PJM).
 
 


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Korzystanie z tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.