artykuł nr 1

Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 27 listopada 2014 r.w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach w dniu 30 listopada 2014 r.

Załączniki:
Uchwała115 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 17 listopada o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sokolniki w dniu 30 listopada 2014 r.

Załączniki:
Uchwała48 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 13 listopada 2014 r/ w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Uchwała100 KB
artykuł nr 4

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Informacja47 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 27 października 2014 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)

Wójt Gminy
zawiadamia

o sporządzeniu spisu wyborców do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Spis został sporządzony i udostępniony jest do wglądu do dnia 10 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

Spis udostępniony jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

Wójt Gminy  
/-/ Sylwester Skrzypek

Załączniki:
Zawiadomienie117 KB