artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 22 listopada 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2021 r.

Załączniki:
Obwieszczenie124 KB
artykuł nr 2

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki z dnia 21 listopada 2021 r.

artykuł nr 3

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

artykuł nr 4

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 16 listopada 2021 r. w zakresie pełnienia dyżurów

Załączniki:
Informacja25 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 29 października 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Sokolniki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Załączniki:
Obwieszczenie45 KB