artykuł nr 21

Postanowienie Nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sokolniki na stałe obwody głosowania

Załączniki:
postanowienie 291 KB
artykuł nr 22

Postanowienie Nr 31/2023 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sokolniki do stanu faktycznego

Załączniki:
postanowienie 301 KB
artykuł nr 23

Postanowienie PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Postanowienie334 KB