artykuł nr 1

Wyniki wyborów do Rady Gminy Sokolniki i na Wójta Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

INFORMACJA z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Informacja121 KB
artykuł nr 3

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

 1. w dniu 6 kwietnia 2024 r. (sobota) w godzinach od 9.00  do 18.00 pełniony będzie dyżur telefoniczny przez Przewodniczącego komisji pod numerem tel. 697 064 262;
 2. w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela):
 1. w godzinach od 7.00 do 13.00 pełniony będzie dyżur telefoniczny przez Przewodniczącego komisji pod numerem tel. 697 064 262,
 2. w godzinach od 13.00 do 21.00 co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji,
  w składzie ustalonym z Przewodniczącym komisji, będą dyżurować w siedzibie komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, sala sesyjna, tel. 62 78 45 159. Pełniący dyżur będą poinformowani
  o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami np. podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnieniu rejestracji listy,
  a także udzielenia pomocy obwodowym komisjom wyborczym i podejmowania niezbędnych działań w razie zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji;
 3. o godzinie 21.00 komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie
artykuł nr 4

Plan bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 07 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Plan przewozu dla wyborców137 KB
artykuł nr 5

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania