artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska