artykuł nr 1

Projekty uchwał na LXX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 19 lutego 2024 r.