artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2002-2006

Skład Rady Gminy Sokolniki IV kadencji 2002-2006:

1. Fronczyk Tomasz

2. Galiński Lesław

3. Jaroch Krzysztof

4. Jopek Ewa

5. Kiczka Karol

6. Kowalczyk Anna

7. Kowalczyk Wiesław

8. Małecki Marek

9. Mikołajczyk Zenon

10.Olszewski Grzegorz

11.Piekielny Mariusz

12.Sikora Andrzej

13.Szwed Stanisław

14.Wąsek Anna

15.Wójciak Lesław