artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 09:00

Zawiadamiam, że posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 23 czerwca 2016 roku o godzinie 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2.   Praca nad projektem nowego statutu gminy Sokolniki.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  /-/ Zbigniew Kowalczyk