artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 19 lutego 2024r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2024 r.
o godzinie 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Walichnowach – wypracowanie opinii.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach – wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – wypracowanie opinii.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk