artykuł nr 1

Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 maja 2019 r.