artykuł nr 1

Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 czerwca 2019 r.